Torsietrillingen op aandrijfassen

Het meten van de belasting op een aandrijfas op een schip voorkomt overbelasting en ernstige gevolgschade.
Met onze expertise van Vibration Analysis, Wizzo ontwikkelde software waarmee de torsie met het T-Sense® Torque Measuring System van VAF Instruments wordt verwerkt.

 

Barred Speed Range

Barred speed range

Wanneer een schip versneld, het motortoerental neemt toe, zal het door een zogenaamde Barred Speed Range fase heengaan. Dit is het moment in de versnelling van het schip waarin de torsiekrachten en torsietrillingen vele malen de nominale waarde overschrijden.

De krachten en trillingen in deze fase kunnen versnelde slijtage of zelfs het breken van de aandrijfas tot gevolg hebben. Hetgene een bedreiging vormt voor de continuïteit en veiligheid van het schip. 

Analyseren

Door de torsietrillingen en de torsiekrachten te relateren aan andere gegevens zoals toerentallen, vaarsnelheid, temperaturen e.d., ontstaat er een set gegevens waaruit een compleet beeld kan worden opgemaakt. Deze data, aangepast aan de eigenschappen van het schip, wordt vervolgens realtime bewerkt zodat er een directe analyse kan worden gedaan.

De software is in staat om een alarmlevels te bepalen waarop de alarmering kan worden ingesteld. Tevens kunnen beginnende effecten worden vastgesteld in de “Early warning” modus. 

reporting real-time data on a bridge

Bewaken

Door het continue meten en bewaken van de torsietrillingen en de torsiekrachten, wordt de uitval en schade aan de aandrijfas gereduceerd. Tevens kan de alarmering worden gekoppeld aan het scheepsbewakingssysteem.

Exporting data

The software application features export options to a variety of file types and formats.

exporting to Microsoft Word  exporting to Microsoft Excel  exporting to PDF 

Trending in a graph

De momentele waarden en de historische gegevens worden op een monitor op de brug of in het stuurhuis van het schip weergegeven. Hierdoor ontstaat er een realtime presentatie en kan er terug worden gekeken naar recente alarmwaarden.

Uitlijnen en balanceren

Door de combinatie van de juiste meetdata is de software in staat om balans- en uitlijnfouten te detecteren.