Krachtige oplossingen om processen en productie te optimaliseren.

smart factory

Smart Industry

Wij ontwikkelen en integreren oplossingen waarbij traditionele (productie)processen naar een hoger niveau worden getild.

Hierbij ligt de focus op kostprijsreductie en verhoging van de beschikbaarheid van de installatie of het productiemiddel.

We bereiken dit door processen efficiënter te maken. Hiervoor passen we industry 4.0 hardware en software oplossingen toe waarmee we verschillende

  • Predictief onderhoud;
  • Inline direct measurements;
  • Integratie van industry track and tracing;
  • Integratie van warehousing;
  • Reductie van omsteltijden;
  • Integratie van productie in management beheer systemen (ERP).

Smart factory

Door machines aan elkaar te koppelen realiseren we een smart factory. Zo worden autonome productiemiddelen geïntegreerd en opereren deze als een geheel waardoor de productie efficiënter wordt. De doorlooptijd van de productie wordt verkort en het onderhoud aan de systemen wordt beter te plannen en voorspelbaar.

produceren industry 4.0