Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen betekent voor ons rekening houden met onze omgeving. Verantwoord ondernemen geeft een extra dimensie aan onze bedrijfsvoering. Voor ons is het economische belang uiteraard de primaire maar niet de enige motivator.

Maatschappelijk belang

Wij zijn ons bewust van onze positie in de samenleving.  Het maatschappelijkbelang heeft een belangrijke rol in zowel de besluitvorming als de dagelijkse gang van zaken.

Wij zijn alert op mogelijkheden om bij te dragen aan lokale maatschappelijke projecten en initiatieven.

Veiligheid

De veiligheid van u en onze medewerkers speelt een belangrijke rol in de dagelijkse uitvoering. Onze medewerkers zijn allen VCA-VOL gecertificeerd. Daarnaast bezit Wizzo als onderneming de VCA*-certificering voor het uitvoeren van ICT-diensten voor processen in de industrie, laboratoria en in de scheepvaart. 

Meer over veilig werken…

Misschien ook interessant voor u: